Voorwaardelijke pagina's

Moeilijkheidsgraad

Soms moet er een pagina getoond worden afhankelijk van bepaalde voorwaarden. 

Stel bijvoorbeeld dat je een inschrijvingsformulier ter beschikking wilt stellen zolang er geen 10 mensen hebben ingeschreven. Daarna mag deze pagina niet meer verschijnen en moet er een melding komen dat er niet meer kan worden ingeschreven.

Onderstaande php script toont hoe simpel dit is. (Een php pagina kan je maken met de php module waarbij je een gewoon tekstveld kunt gebruiken)

Eerst tellen we hoeveel nodes er reeds zijn in het inhoudstype 'booking'. Als er 10 of meer nodes zijn tonen we het aantal en geven we de melding dat er niet meer kan worden ingeschreven.

Als het maximum nog niet werd bereikt, dan gaan we naar het inschrijvingsformulier.

<?php
$counter = db_query("SELECT count(nid) FROM {node} WHERE type='booking'")->fetchField();

if ($counter>=10){
echo "Totaal : $counter"; 
echo " No booking possible. Full.";
}

else{
header("Location: ../node/add/booking");
}
?>